NIEZALEŻNI
FINANSOWO

Jak inwestować w surowce?

Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy o inwestowaniu w surowce, od razu przyszło nam na myśl babciowe przeświadczenie, że złoto to najlepsza inwestycja na czarną godzinę. Zaczęliśmy zgłębiać temat i doszliśmy do wniosku, że po pierwsze babcia z dużą dozą prawdopodobieństwa miała rację oraz, że prócz złota można też łatwo zainwestować w inne surowce i wcale nie będą one należeć do grupy metali szlachetnych! Jak inwestować w surowce, tak aby przyniosło to zyski oraz czym wyróżnia się ta klasa aktywów? Dowiesz się o tym z tego artykułu.

Może zainteresuje Cię też:

Kryptowaluty – przewodnik dla początkujących inwestorów

Jak zacząć inwestować w NFT i jak przygotować się na ryzyko?

Jak zacząć inwestować w Obligacje Skarbu Państwa?

Fundusze inwestycyjne – czy zakup jednostek udziałowych się opaci?

Spis treści

Rynek surowcowy jest dość specyficznym miejscem, a inwestowanie w surowce jest coraz bardziej dostępne i zyskuje na popularności. Wielu w surowcach dopatruje się sposobu na zniwelowanie odczuwalnych w portfelach skutków inflacji- wszak podczas gdy pieniądz traci na wartości, historycznie surowce zawsze drożały.

Od strony technicznej ciężko jest nie dostrzec podobieństw między rynkiem surowcowym i rynkiem akcji; w końcu oba rodzaje aktywów znajdują się w obrocie giełdowym, zaś ich ceny podlegają regularnym wahaniom. Nie jest też tajemnicą, że cena ropy i pozostałych surowców kontroluje inne rynki. Wpływa na ceny energii, transportu, produkcji i w zasadzie każdej gałęzi przemysłu, a to przekłada się bezpośrednio na notowania giełdowe akcji spółek,

Krótko o tym, jak historia nauczyła nas inwestować w surowce

Surowce od zawsze stanowiły przedmiot handlu, a tym samym inwestycję na ciężkie czasy. Wszystko dzięki ich praktycznemu wykorzystaniu oraz ogromnej przydatności w przemyśle. Już od czasów starożytnych dokonywano handlu zwierzętami gospodarczymi, czy zbożami. Dużo później, o poszukiwaczach złota i ropy naftowej kręcono filmy fabularne i to również pokazuje jak ważnym elementem handlu są i zawsze były surowce.

Handel surowcami na giełdzie datuje się na XVI wiek, zaś rynki, które jako pierwsze sformalizowały proces w ten sposób to Antwerpia, Amsterdam i Lyon. Dla odmiany, na rynku w Stanach Zjednoczonych handel surowcami zapoczątkowała otwarta w 1848 r. giełda w Chicago (Chicago Board of Trade). Obecnie ta sama giełda stworzyła wraz z innym rynkiem tzw. CME (Chicago Mercantile Exchange) Group i jest to prawdopodobnie jedna z największych giełd wymiany surowców na świecie. Ważnym rynkiem jest również NYBOT (Ney York Board of Trade), zajmujący się przede wszystkim opcjami na surowce miękkie i rolnicze (pszenica, kukurydza, cukier, bawełna itd) oraz kontraktami terminowymi.

To tylko niektóre ze światowych przykładów – wielkie giełdy surowców znajdują się na całym świecie. W Europie dominują giełdy w Londynie, w Azji natomiast w Tokyo.

Śledząc historyczne wyniki rynku surowców, w przeszłości podczas kryzysów finansowych, te, jako klasa aktywów dobrze radziły sobie z inflacją. Z tego powodu niektórzy inwestorzy dopatrują się w nich bezpiecznej przystani na ulokowanie środków finansowych, na nadciągające gorsze czasy.

Co zalicza się do surowców inwestycyjnych?

Zanim wymienimy grupy surowców, warto na początek poznać definicję tego słowa – pod hasłem 'surowiec’ kryje się bowiem dużo więcej, niż z początku przyjdzie Ci na myśl.

Surowce są to zasoby naturalne, wykorzystywane w codziennym życiu. Często są one produktem samym w sobie, stanowią podstawowy budulec w produkcji, bądź też rodzaj paliwa, do produkcji niezbędny. Wśród surowców możemy wyróżnić przede wszystkim paliwa kopalne, rudy mineralne i produkty rolne.

W kontekście inwestycyjnym, zwyczajowo surowce możemy podzielić według kilku charakterystycznych. Pierwszą z klasyfikacji jest podział na surowce twarde oraz miękkie

 • Surowce twarde

  Zwyczajowa nazwa surowców z grupy metali (złoto i metale szlachetne, rudy żelaza) oraz surowce energetyczne (ropa naftowa). Są to surowce, które są zdatne do użycia przez bardzo długi czas.

 • Surowce miękkie

  W tej kategorii mieszczą się przede wszystkim produkty rolnicze (zboża, bawełna) oraz zwierzęta gospodarskie. W przeciwieństwie do surowców twardych, wymienione wyżej produkty posiadają krótkotrwały okres przydatności i mogą być pozyskiwane sezonowo.

Niektórzy stosują jednak dokładniejszy podział

 • Surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy, węgiel)

  Grupa odgrywająca kluczową rolę w rozwoju światowej gospodarki oraz pośrednio w przemyśle. Paliwa wykorzystywane są zarówno w transporcie jak i przy pracy wielu maszyn. Dodatkowo, ceny surowców energetycznych są pośrednio sprzężone z cenami produktów od nich pochodzących, chociażby asfaltu.

 • Surowce przemysłowe (przede wszystkim metale nieszlachetne – miedź, nikiel, aluminium, ołów itd.)

  Bardzo szeroka grupa surowców, obejmująca przede wszystkim metale nieszlachetne, szeroko stosowane w przemyśle. Ważnym surowcem będzie tutaj miedź, której zużycie, a co za nim idzie cena nierzadko wskazuje na stan gospodarki światowej.

 • Surowce rolne i zwierzęta gospodarskie (kukurydza, kawa, cukier, bawełna, mleko, mięsa takie jak wołowina i wieprzowina, same zwierzęta itd.)

  Towary rolne oraz produkty pochodzenia zwierzęcego stosowane szeroko w przemyśle spożywczym, często stanowiące produkt pośredni, będący niezbędnym ogniwem w produkcji wielu innych towarów. Z tego właśnie powodu ceny towarów rolnych przekładają się na ceny finalnych produktów; im droższa pszenica, tym wyższa cena chleba itd.

 • Metale szlachetne (złoto, srebro)

  Na koniec grupa surowców, o której w kontekście inwestycyjnym słyszał chyba każdy – metale szlachetne, czyli złoto i srebro. Stanowiły one przedmiot handlu i formę płatności w zasadzie od momentu, kiedy zostały odkryte. Obecnie wykorzystywane są przede wszystkim w jubilerstwie, ale także w produktach medycznych, kosmetycznych oraz sprzętach elektronicznych.

Do wyboru na giełdzie znajdziemy całą masę surowców, wśród nich produkty, używane przez nas na co dzień, chociażby mleko, ryż a nawet sok pomarańczowy. Poniżej załączam ciekawe notowania surowców, pochodzące ze strony bankier.pl (1).

Przykład ten pokazuje, że naprawdę jest w czym wybierać, jednak będąc początkującym inwestorem, warto skupić się na aktywach o dużej płynności finansowej, która przekłada się na łatwość zakupu oraz zbycia danego surowca.

Co ma wpływ na ceny surowców?

Ceny surowców są bardzie chwiejne i podatne na wpływy gospodarek światowych jak i lokalnych. Są przede wszystkim odzwierciedleniem zależności między popytem i podażą, a dodatkowo relacja ta uzależniona jest od wielu zewnętrznych czynników takich jak dynamika globalnego wzrostu gospodarczego, warunki pogodowe, stan zapasów czy kursy walut. Poniżej objaśniamy niektóre z nich.

Pogoda

A przede wszystkim klęski urodzaju, takie jak susza oraz kataklizmy, np. powodzie lub pożary w regionach upraw. Pogoda silnie oddziałuje na ceny surowców rolnych, które są szeroko wykorzystywane w przemyśle i nie tylko spożywczym; często stanowią podstawę do tworzenia pasz dla zwierząt. W przypadku nieurodzaju, popyt prawdopodobnie będzie większy niż podaż, a to oznacza że cena surowca wzrośnie.

Sytuacja geopolityczna

Nie trzeba szukać daleko – w lutym 2022, wszyscy mogliśmy zaobserwować co stało się z cenami ropy i gazu, po tym jak wojska Rosyjskie najechały na Ukrainę. Przyczyną gwałtownego wzrostu cen surowców był fakt, że w Rosji odbywa się ich wydobycie, zaś sytuacja wymagała nałożenia na kraj ten sankcji ekonomicznych, dławiących rosyjską gospodarkę. Innym, stałym punktem zapalnym jest burzliwa sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie również zlokalizowane są rafinerie.

Embargo - restrykcje eksportowe

Embargo to często pokłosie konfliktów międzynarodowych – polega ono na blokowaniu wywozu danego towaru. Bywa również, że embargo nakładane jest na produkty z innych przyczyn, takich jak chociażby epidemie wśród zwierząt gospodarczych i wątpliwości co do kontroli ich mięsa.

Zmiany kursów walut

Szczególnie mocno odczuwalne dla krajów z walutą słabą wobec dolara amerykańskiego. Transakcji międzynarodowych dokonuje się zazwyczaj używając amerykańskiej waluty. Posługując się przykładem ropy, nawet przy stabilnej cenie za baryłkę, im dolar mocniejszy wobec złotego, w ogólnym rozrachunku przyjdzie nam zapłacić więcej PLN, niż w przypadku słabego dolara.

Zapasy

Stan zapasów danego surowca jest czynnikiem stabilizującym jego cenę. Nawet jeśli danego roku nastąpi problem z pozyskaniem surowców, gospodarka kraju może nie odczuć zagrożenia dzięki gromadzeniu zapasów.

Szok popytowy

Jest to efekt nieprzewidywalnego wydarzenia, w wyniku którego gwałtownie rośnie lub spada popyt na dany surowiec. Niedawnym przykładem jest pandemia i związane z nią lockdowny, które przyczyniły się do spadku zużycia paliwa, w efekcie czego spadło również zapotrzebowanie na ropę naftową.

... zatem jak inwestować w surowce?

Inwestowania w surowce nie ułatwia nam wybór możliwości. Istnieje bowiem wiele sposobów na inwestowanie w surowce i często nie ma znaczenia czy mamy na myśli metale szlachetne, surowce energetyczne, surowce przemysłowe czy jeszcze inną grupę surowców. Prócz tradycyjnego handlu opartego na fizycznym surowcu, rynek surowców daje nam możliwość inwestowania w kontrakty terminowe, instrumenty pochodne, akcje spółek surowcowych, fundusze inwestycyjne i inne.

Handel fizyczny

Handel fizyczny surowcami nadal jest popularną ścieżką inwestycyjną dla starszego pokolenia, jednak raczej mało efektywną metodą inwestowania w surowce według młodszych. Sposób ten obejmuje głównie metale szlachetne, czyli złoto i srebro oraz produkty z nich wytwarzane (biżuterię, monety). Handlując metalami szlachetnymi należy liczyć się z wysokimi prowizjami oraz marżami, które mogą uszczuplić nasz potencjalny zarobek.

Równocześnie posiadanie fizycznych surowców stanowi solidne zabezpieczenie w sytuacjach upadków systemów bankowych lub giełd.

Kontrakty terminowe

Handel kontraktami terminowymi to jeden z popularniejszych sposobów inwestowania w surowce. Kontrakty terminowe są oparte na cenie instrumentu bazowego, czyli fizycznego surowca.

Handel instrumentami pochodnymi

Warte uwagi są instrumenty pochodne

Kontrakty CFD (ang. contracts dor difference)

CDF to jeden z instrumentów finansowych, który daje inwestorom dostęp do dźwigni finansowej. Mechanizm dźwigni jest niezwykle ryzykowny, jednak umożliwia niebotycznie zyski przy lokowaniu nawet małego kapitału. Dodatkowo, handel na dźwigni pozwala zarabiać zarówno na spadkach jak i na wzrostach.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o notowanych na giełdzie kontraktach futures. Zobowiązują one inwestora do zakupu lub sprzedaży aktywów w określonym terminie, jednak po odgórnie ustalonej cenie.

Akcje spółek uzależnionych od surowców

Cena na rynkach akcji spółek związanych z surowcami odzwierciedla swoim zachowaniem sytuację na rynku danego surowca. Alternatywą do inwestowania w surowce fizyczne będzie więc inwestowanie w spółki od nich uzależnione. Należy mieć jednak świadomość, że inwestowanie w surowce poprzez akcje wiąże się z dodatkowym ryzykiem; oprócz znajomości sytuacji na rynkach surowców, inwestor musi wiedzieć jak inwestować w odpowiednie spółki oraz jak zachowuje się rynek akcji.

Wyróżniamy trzy typy przedsiębiorstw związanych z surowcami:

 • Przedsiębiorstwa wydobywcze – lokowanie środków w spółkach wydobywczych wiąże się z koniecznością zdobycia wiedzy na temat ilości i cen wydobywanego surowca

 • Spółki produkcyjne i usługowe – wykorzystują surowce w produkcji

 • Przedsiębiorstwa przetwórcze – handlują surowcami

Certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane to kolejne z instrumentów finansowych dostępnych na giełdzie, za których pośrednictwem możemy zainwestować w surowce. Certyfikaty strukturyzowane opierają się o notowania aktywów bazowych. Oferują one ekspozycję na wzrosty lub spadki cen surowców, zaś inwestor może handlować zarówno korzystając z mechanizmu dźwigni jak i bez niej.

Fundusze inwestycyjne

Prócz wspomnianych wyżej opcji, potencjalni inwestorzy mają możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne na surowce. Inwestowanie w surowce za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego polega na nabyciu jednostek udziałowych danego funduszu, którego zarządca ulokuje następnie nasze środki w określonych grupach surowców bądź uzależnionych od nich aktywów, wskazanych w ofercie.

Więcej na temat specyfiki inwestowania w fundusze inwestycyjne przeczytasz w przewodniku „Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?”.

Fundusze ETF (ang. Exchange traded funds)

W surowce możemy inwestować również w ramach funduszy ETF ukierunkowanych na surowce. Inwestowanie za pośrednictwem tej możliwości odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych, od strony technicznej natomiast ma wiele wspólnego z inwestowaniem w tradycyjne fundusze inwestycyjne. W ogólnym rozrachunku będzie to jednak tańsza metoda, ponieważ opłaty za zarządzanie funduszem są tu zdecydowanie niższe.

Co to są waluty surowcowe?

Prócz surowców istnieją także waluty surowcowe (commodities currencies), czyli waluty krajów, których gospodarka w dużej mierze uzależniona jest produkcji oraz eksportu danego typu surowca. Głównymi walutami surowcowymi są:

 • Dolar kanadyjski – powiązany z cenami na rynku ropy naftowej WTI,

 • Dolar australijski – powiązany z ceną złota,

 • Dolar nowozelandzki – powiązany z wartością indeksu CRB (Commodity Research Bureau), obrazującym koniunkturę światowego rynku towarów,

 • Korona norweska – powiązana ze cenami ropy naftowej

Inwestowanie w surowce – co jeszcze warto wiedzieć?

Nie będziemy Cię oszukiwać – naszym zdaniem surowce (może z wyłączeniem złota) to dość trudny rynek. Aby dobrze inwestować w surowce, trzeba nie tylko potrafić trafnie przewidywać zachowania zależnego od wielu czynników i bardzo rozbudowanego rynku surowców, ale również znać mechanizmy rządzące rynkami finansowymi, w które masz zamiar inwestować. Jeżeli więc zastanawiasz się jak inwestować w surowce, najpierw zadaj sobie pytanie, czy oby na pewno jesteś już na to gotowy/a.

Przed rozpoczęciem inwestowania, warto przez dłuższy czas śledzić rynek surowców aby ograniczyć się do danej grupy czy klasy aktywów. Lokowanie inwestycji w surowce polega przede wszystkim na zrozumieniu, na które czynniki reaguje cena danego surowca i w jaki sposób.

Niestety, ale w przypadku surowców nie znamy kursu polegającego na inwestowaniu w ten typ aktywów, który pokryłby wszystkie zagadnienia. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ rynek surowców jest złożony, dynamiczny i często nie trzyma się określonych zasad. Aby nauczyć się inwestować w surowce warto czytać bieżące publikacje i artykuły, analizować dane historyczna, a także czerpać wiedzę z wiadomości, które mogę pomóc Ci wysnuć wnioski wcześniej niż zareaguje rynek.

Podchodząc do rynku surowców, prócz dobrej znajomości tematu inwestycji, warto trzymać się ogólnych zasad inwestowania. Nie należy podejmować pochopnych działań podyktowanych emocjami, a wszystkie ruchy muszą być przemyślane. Warto rozważyć inwestowanie „na sucho”, za pomocą konta demo.

Na rynku panuje przeświadczenie, że inwestując w surowce długoterminowo, zmniejszamy ryzyko poniesienia straty.

Ryzyko inwestycji w surowce

Pomiędzy słowami wspomnieliśmy już, że inwestowanie w surowce jest objęte sporym ryzykiem. Ma to związek przede wszystkim ze zmiennością rynku oraz powiązaniem z wieloma czynnikami zewnętrzni, ciężkimi do przewidzenia.

Prócz standardowych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia niemal przy każdej inwestycji, w przypadku surowców warto nadmienić ścisłe powiązanie z kursem dolara w przypadku większości z nich; nawet jeżeli inwestując odniesiemy zyski, w przypadku mocnego dolara i słabej złotówki, lwia część zysku zostanie pochłonięta przez wahania kursów walut.

Wyjątkiem od reguły jest wspomniane wcześniej, „babciowe” złoto fizyczne. Historycznie, za każdym razem kiedy nadchodził kryzys, ceny złota szybowały, podczas gdy oszczędności gotówkowe były zjadane przez inflację, a na giełdzie panika wywoływała krach. Pamiętajmy jednak, że w przypadku inwestowania, dowody historycznie nie powinny być brane bardzo dosłownie. Wprawdzie historia lubi się powtarzać, niestety nie mamy żadnej gwarancji, że tak się stanie.

Gdzie kupić surowce lub aktywa z nimi związane?

Surowce fizyczne do których zaliczamy metale szlachetne możemy kupić w banku lub w mennicy. Złote monety kupimy bezpośrednio u certyfikowanych dealerów, bądź na rynku wtórnym, jednak bezpieczniej rozważyć tę pierwszą opcję. Chcąc zainwestować w złoto, konkretniej w złotą biżuterię lub zegarek, możemy udać się do jubilera. W Mennicy zakupów możemy dokonać online, pod adresem www.mennica-rosenberg.pl.

Decydując się na inwestycję w instrumenty finansowe związane z surowcami, najlepszym naszym zdaniem rozwiązaniem będzie handel za pośrednictwem platformy tradingowej, która zawiera interesujące nas instrumenty finansowe. Pamiętaj, aby wybierając platformę zwrócić uwagę na aspekty takie jak: pobierane komisje i prowizje od sprzedaży, ilość dostępnych rynków, dostępne materiały naukowe i analityczne oraz wygodna w obsłudze witryna i aplikacja.

Jedną z platform, które cenimy jest etoro. Kliknij w link, aby dowiedzieć się dlaczego na temat etoro mamy tak dobrą opinię.

(1) https://www.bankier.pl/surowce/notowania [dostęp 02.01.2022]

Marek Borkowski
Marek Borkowski

Marek urodził się w 1988 roku w Bydgoszczy. Z wykształcenia jest technikiem weterynarii, jednak od lat nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Postanowił zająć się pracą, która sprawia mu przyjemność oraz przynosi satysfakcjonujące dochody. Od zawsze interesował się programowaniem i nowymi technologiami - postanowił więc działać, wykupił odpowiednie kursy online, które pozwoliły mu postawić pierwsze kroki w tworzeniu stron internetowych i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Obecnie Marek rozwija swoje projekty oraz pracuje jako freelancer, tworząc strony dla klientów.
Marek jest zafascynowany technologią blockchain - nie tylko inwestuje w kryptowaluty i NFT, ale też kończy kurs blockchain developera, aby w przyszłości stworzyć swój własny metaverse. Chętnie pisze o swoich pasjach a jego misją jest zmotywowanie czytelników do rozszerzania swoich horyzontów.

kontakt: info@niezalezni-finansowo.pl

© 2024 Niezależni finansowo – Wszystkie prawa zastrzeżone